Politica de confidențialitate


Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru Asociația de Standardizare din România „ASRO”), cu sediul în Str. D.I.Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, ASRO urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal (“Politica“) vizează prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor www.ziuastandardizarii.ro (“Pagina de internet“, “Site-ul“), ale participanților la evenimentul STANDARDELE ÎN SPRIJINUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII" organizat de către ASRO în data de 11 noiembrie 2019

Politica a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal”) și conține informații privind cerințele aplicabile protecției prelucrării datelor cu caracter personal.

Scopurile și temeiurile prelucrării

ASRO colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

În cazul în care sunteți utilizator al Paginii de internet

Utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în momentul accesării Paginii de internet în scopul de a monitoriza traficul și îmbunătăți conținutul Site-ului. Baza legală pe care se întemeiază această activitate de prelucrare a datelor constă în interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a site-ului societății, precum și îmbunătățirea site-ului.Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează ora și data accesării site-ului și adresa IP de la care a fost accesat site-ul.

În cazul în care sunteți participant la evenimentul organizate de către ASRO

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul pregătirii și permiterii participării la conferința organizată de către ASRO. De exemplu, poate fi necesar să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru realizarea unor evenimente privind domenii de interes pentru dumneavoastră. De asemenea, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului nostru (daca dvs. v-ati inscris la eveniment) sau de interesul nostru legitim in asigurarea participarii dvs. la eveniment (daca participarea dvs. la curs este asigurata de alta persoana, de ex., angajatorul dvs.).

În cadrul conferinței se vor face fotografii care vor fi folosite pe site-ul evenimentului și pe rețelele de socializare. Dacă nu doriți ca imaginea dumneavoastră să fie făcută public, vă rugăm să ne comunicați acest lucru în momentul înregistrării dumneavoastră la eveniment.

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat. De asemenea, în acest caz, baza legală pentru prelucrare este reprezentată de interesul legitim de a asigura gestionarea adecvată a relației contractuale. În toate situațiile, datele vor fi furnizate fie în mod direct de către dumneavoastră, fie de către partenerul contractual.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și alte date cu caracter personal puse la dispoziția ASRO, de regulă, de către dumneavoastră, necesare în vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus.

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat. De asemenea, în acest caz, baza legală pentru prelucrare este reprezentată de interesul legitim de a asigura gestionarea adecvată a relației contractuale. În toate situațiile, datele vor fi furnizate fie în mod direct de către dumneavoastră, fie de către partenerul contractual.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a putea participa la evenimentul organizat de către ASRO. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea participării acest eveniment.

În cazul în care datele cu caracter personal trebuie comunicate de dumneavoastră în mod direct, vă rugăm să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal solicitate în scopurile menționate mai sus.

În cazul în care ne furnizați date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le informați, înainte de dezvăluirea datelor, despre modul în care ASRO intenționează să prelucreze datele, astfel cum se prevede în această Politică de confidențialitate.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, ASRO poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali (de exemplu, partenerii evenimentului la care participați), către afiliații săi ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri:

în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru prestarea serviciilor care constituie obiectul de activitate al ASRO

în cazul unor campanii promoționale organizate de către ASRO;

pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet și a serviciilor derulate prin intermediul ei;

pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către ASRO nu vor fi transferate în afara României.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale. Prelucrarea datelor cu caracter personal încetează de îndată ce scopurile prelucrării sunt atinse, temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor încetează să mai existe, iar perioada de stocare a documentelor, prevăzută de legislația privind arhivele naționale din România.

Drepturile de care beneficiați

În legătură prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal descrisă prin prezenta Politică, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării precum și dreptul de a vă opune prelucrărilor ulterioare, în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment. În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate (inclusiv cu privire la modalitatea de exercitare a drepturilor indicate în această Politică), vă rugăm să vă adresați la: dpo@asro.ro